Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Pracownia Digitalizacji Zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Artykuł przedstawia proces powstania i rozwoju Pracowni Digitalizacji Zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie z wykorzystaniem funduszy unijnych. Omówiono cele i zadania Pracowni, scharakteryzowano warunki lokalowe, wyposażenie oraz zastosowane rozwiązania informatyczne, a także nakreślono plany rozwoju. Pracownia Digitalizacji Zbiorów WiMBP w Rzeszowie kompleksowo rozwija usługi i zasoby cyfrowe m. in. w ramach takich projektów jak: Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa oraz E-usługi w nowoczesnej bibliotece.

Subskrybuj RSS - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie