umiejętności komunikacyjne

Blogi bibliotek szkół wyższych jako narzędzie wspomagające kształcenie w zakresie umiejętności informacyjnych: na przykładzie bloga Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Jednym z ważniejszych zadań współczesnych bibliotek akademickich jest prowadzenie, marginalizowanej przez uczelnie, edukacji w zakresie umiejętności informacyjnych uznanych za kompetencje kluczowe. W artykule podkreślono konieczność dostosowania narzędzi kształcenia do potrzeb i wymagań „pokolenia sieci”. Nowe narzędzia dydaktyczne powinny tworzyć wirtualną przestrzeń kształcenia, która zapewnia interaktywność, dostęp do światowych zasobów informacyjnych i indywidualizację nauki.

Subskrybuj RSS - umiejętności komunikacyjne