„Kalendarz Ilustrowanego Kuriera Codziennego” 1928-1939

Rola informacyjna i popularyzatorska „Kalendarza Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (1928-1939)

„Kalendarz Ilustrowanego Kuriera Codziennego” był wydawany w Krakowie w latach 1928-1939 jako jedno z wielu wydawnictw Koncernu Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Jego twórcą i redaktorem był Jan Grzywiński. „Kalendarz IKC” reprezentował wysoki poziom i zyskał sobie dużą popularność na rynku wydawniczym. Obok treści kalendarzowych, astronomicznych, astrologicznych, statystycznych i informacyjnych w każdym roczniku „Kalendarza” relacjonowano najważniejsze wydarzenia polityczne, naukowe, gospodarcze, kulturalne, techniczne i sportowe ubiegłego roku.

Subskrybuj RSS - „Kalendarz Ilustrowanego Kuriera Codziennego” 1928-1939