Helena Radlińska

Pedagogika biblioteczna według Heleny Radlińskiej a jej obecny obraz

W artykule zostało omówione zagadnienie pedagogiki bibliotecznej Heleny Radlińskiej i współczesny jej obraz. Przedstawiono najważniejsze założenia i zmiany jakie dokonały się na przestrzeni prawie 100 lat w postrzeganiu tej dziedziny naukowej oraz wpływ badaczki na kształtowanie się współczesnego obrazu pedagogiki bibliotecznej.

Subskrybuj RSS - Helena Radlińska