czytelnictwo

Pedagogika biblioteczna według Heleny Radlińskiej a jej obecny obraz

W artykule zostało omówione zagadnienie pedagogiki bibliotecznej Heleny Radlińskiej i współczesny jej obraz. Przedstawiono najważniejsze założenia i zmiany jakie dokonały się na przestrzeni prawie 100 lat w postrzeganiu tej dziedziny naukowej oraz wpływ badaczki na kształtowanie się współczesnego obrazu pedagogiki bibliotecznej.

Promowanie czytelnictwa i bibliotek z pomysłem: przegląd wybranych akcji czytelniczych

W artykule przestawiono zagadnienia promowania czytelnictwa i bibliotek za pomocą kampanii czytelniczych wykorzystujących różne media. Omówiono podstawowe założenia marketingu mix bibliotek oraz przedstawiono przykłady wybranych akcji czytelniczych: telewizyjnych, internetowych, opartych na reklamie zewnętrznej, i innych m. in. street art, murale, bookcrossing, flashmob.

Literatura elektroniczna a czytelnictwo młodzieży akademickiej

Do pełnego rozwoju intelektualnego młodego człowieka niezbędny jest kontakt z utrwaloną tradycją kulturalną. Niezaprzeczalnym jest fakt, iż od wieków integralną część kultury stanowi książka. Literatura – tak jak i kultura – ulega przeobrażeniom. Zmiany zachodzące w sferze społecznego komunikowania się – języka, druku, środków masowej komunikacji – sprawiły, że i literatura wstąpiła na grunt rozwoju technologicznego. Pojawienie się literatury elektronicznej nie mogło z kolei pozostać bez wpływu na czytelnictwo ludzi w różnym wieku.

Subskrybuj RSS - czytelnictwo