Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rozwój zawodowy bibliotekarzy dzięki uczestnictwu w programie Erasmus. Z doświadczeń własnych oraz pracowników Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Artykuł opisuje największy europejski program wspierający międzynarodową wymianę akademicką z perspektywy rozwoju zawodowego bibliotekarzy naukowych. Opisano historię programu, a także przedstawiono jego realizację w Uniwersytecie Rzeszowskim. Scharakteryzowano wyjazdy w celach szkoleniowych pracowników Biblioteki UR do bibliotek europejskich, a także doświadczenia własne ze stażu w bibliotekach akademickich w Lecce i Peruggii.

Gromadzenie druków zwartych w bibliotece akademickiej - na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

W artykule scharakteryzowano podstawowe sposoby pozyskiwania druków zwartych w bibliotece akademickiej: zakup, dary, wymianę i egzemplarz obowiązkowy. Dokonano analizy gromadzenia zbiorów w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2006-2011 wskazując na najważniejsze tendencje w tym obszarze.

Wykorzystanie CMS Drupal do zarządzania treściami on-line Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

W artykule przedstawiono charakterystykę i zalety wykorzystania darmowych systemów CMS w praktyce bibliotecznej. Wskazano na cechy, które powinien posiadać system CMS wykorzystywany przez bibliotekę akademicką oraz argumenty, które zadecydowały o wyborze przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego CMS Drupal.

Subskrybuj RSS - Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego