Uwagi o przekładzie językowym

Stanisław
Kawiorski
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wśród teoretyków przekładu istnieją spory o nieprzetłumaczalność i przetłumaczalność tekstów. Wielu badaczy podkreśla, że nie istnieje tłumaczenie dosłowne tekstu, które dokładnie odwzorowuje oryginał. Każdy język to odmienny punkt widzenia. Komunikacja między językami nie jest łatwa a czasami wręcz niemożliwa. Treści jednego języka nie mogą być przekładane na treści innego bez utraty pewnych pól znaczeniowych. Takie stanowisko zajmują zwolennicy relatywizmu językowego. Stoją oni na stanowisku, że sposób postrzegania świata zależy od języka, którym się posługujemy.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

Pobierz PDF
Wersja na e-czytnik: