Rozwój zawodowy bibliotekarzy dzięki uczestnictwu w programie Erasmus. Z doświadczeń własnych oraz pracowników Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Joanna
Lewicka
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Artykuł opisuje największy europejski program wspierający międzynarodową wymianę akademicką z perspektywy rozwoju zawodowego bibliotekarzy naukowych. Opisano historię programu, a także przedstawiono jego realizację w Uniwersytecie Rzeszowskim. Scharakteryzowano wyjazdy w celach szkoleniowych pracowników Biblioteki UR do bibliotek europejskich, a także doświadczenia własne ze stażu w bibliotekach akademickich w Lecce i Peruggii.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

Pobierz PDF
Wersja na e-czytnik: