Rada Naukowa

Radę Naukową "Podkarpackich Studiów Bibliotecznych" tworzą:
 
 • dr hab. prof. UMK Ewa Głowacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. prof UJ Wanda Pindlowa
 • dr hab. prof. UR Alicja Ungeheuer-Gołąb, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. prof. UP Maria Konopka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. prof. UMCS Maria Juda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinnie
 • dr hab. prof. UR Adrian Uljasz, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Katarzyna Materska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Sabina Cisek, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Joanna Kamińska, Uniwersytet Śląski
 • dr Agnieszka Korycińska-Huras, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Antoni Zając