Pracownia Digitalizacji Zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Agata
Rak
Michał
Zajdel
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Artykuł przedstawia proces powstania i rozwoju Pracowni Digitalizacji Zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie z wykorzystaniem funduszy unijnych. Omówiono cele i zadania Pracowni, scharakteryzowano warunki lokalowe, wyposażenie oraz zastosowane rozwiązania informatyczne, a także nakreślono plany rozwoju. Pracownia Digitalizacji Zbiorów WiMBP w Rzeszowie kompleksowo rozwija usługi i zasoby cyfrowe m. in. w ramach takich projektów jak: Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa oraz E-usługi w nowoczesnej bibliotece.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

Pobierz PDF
Wersja na e-czytnik: