Od książki 1.0 do książki 2.0 – próba usystematyzowania terminologii

Sebastian D.
Kotuła
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie

W artykule przybliżono znaczenia określeń (terminów, quasi terminów) referujących nowe, cyfrowe postacie książki: książka elektroniczna (e-book, e-książka, książka cyfrowa), książka ładowalna, książka hipertekstowa, książka interaktywna, książka multimedialna, książka konwergencyjna, książka wirtualna, książka wizualna, książka online, książka internetowa, książka webowa, książka adnotowana oraz książka sieciowa. Następnie, odwołując się do cech charakterystycznych modeli Internetu Web 1.0, Web 1.5 i Web 2.0, poprzez analogię przedstawiono propozycję typologii postaci książki. Wydzielono trzy kategorie: książka 1.0, książka 1.5 i książka 2.0, do których zakwalifikowano wymienione powyżej określenia denotujące książki, co pozwoliło uporządkować zaprezentowaną terminologię.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

Pobierz PDF
Wersja na e-czytnik: