Literatura elektroniczna a czytelnictwo młodzieży akademickiej

Joanna
Ziaja
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Do pełnego rozwoju intelektualnego młodego człowieka niezbędny jest kontakt z utrwaloną tradycją kulturalną. Niezaprzeczalnym jest fakt, iż od wieków integralną część kultury stanowi książka. Literatura – tak jak i kultura – ulega przeobrażeniom. Zmiany zachodzące w sferze społecznego komunikowania się – języka, druku, środków masowej komunikacji – sprawiły, że i literatura wstąpiła na grunt rozwoju technologicznego. Pojawienie się literatury elektronicznej nie mogło z kolei pozostać bez wpływu na czytelnictwo ludzi w różnym wieku. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zjawiska e-literatury oraz nakreślenie postawy młodzieży akademickiej w stosunku do tego rodzaju książki.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

Pobierz PDF
Wersja na e-czytnik: