„Korespondent Krajowy i Zagraniczny” z roku 1793: najstarsze czasopismo w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Stanisław
Kawiorski
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

„Korespondent Krajowy i Zagraniczny” ukazywał się od 1 stycznia do 31 grudnia 1793 r. w Warszawie. Było to czasopismo polityczno-informacyjne. Pismo informowało o niezwykle ważnych wydarzeniach roku 1793 w Polsce m. in. o wojnie polsko-rosyjskiej, konfederacji targowickiej i sejmie w Grodnie. Pisano w nim również o wydarzeniach w innych krajach, wiele miejsca poświęcając rewolucji francuskiej. Na końcu każdego numeru drukowano ogłoszenia. W egzemplarzu „Korespondenta” z 1793 r. znajdującym się w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego jest wiele ciekawych zapisków wykonanych ręką właściciela egzemplarza tej gazety, odnoszących się do opisywanych wydarzeń.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

Pobierz PDF
Wersja na e-czytnik: