Koncepcja podwójnego kodowania Allana Paivio w procesie percepcji czytanego tekstu

Stanisław
Kawiorski
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

W procesie rozumienia tekstu ważną rolę spełnia tzw. „domysł językowy” czyli wnioskowanie. Wzbogaca ono recepcję tekstu o dodatkowe informacje wydobyte z zasobów pamięci długotrwałej czytelnika. O przyswajaniu tekstu na dwóch poziomach – słownym i obrazowym mówi teoria podwójnego kodowania A. Paivio. Według niej pobudzenie reprezentacji obecnych w pamięci jednego rodzaju uaktywnia reprezentacje w pamięci drugiego rodzaju. Połączenie informacji werbalnych z wizualnymi wzmacnia przekaz informacyjny i ułatwia zrozumienie.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

Pobierz PDF
Wersja na e-czytnik: