Folksonomia w serwisie bibliosfera.net – liczby, przykłady, charakterystyka

Dominika
Paleczna
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Artykuł zawiera omówienie folksonomii w serwisie bibliosfera.net. Wzięto pod uwagę zarówno aspekt ilościowy, jak i dokonano analizy wykorzystania konkretnych słów i fraz używanych do opisywania treści (najpopularniejszych oraz grupy losowo wybranych). Zbadano system tagów jako narzędzie nawigacji w serwisie. Wskazano słabości folksonomii w serwisie dla bibliotekarzy i na możliwości poprawy jej efektywności jako języka informacyjno-wyszukiwawczego.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

Pobierz PDF
Wersja na e-czytnik: