Podkarpackie Studia Biblioteczne

UWAGA! Ogłaszamy nabór artykułów do piątego numeru "Podkarpackich Studiów Bibliotecznych"!

Na artykuły przygotowane wg wytycznych dla autorów czekamy do 30 kwietnia 2016 r. Do współpracy zachęcamy bibliotekarzy z województwa podkarpackiego, pracowników naukowych z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, a także wszystkich innych zainteresowanych tematyką komunikacji z wykorzystaniem nowych mediów, zmianami we współczesnym bibliotekarstwie oraz odbiorem słowa pisanego i kultury przez czytelników. Czekamy na artykuły poglądowe, a także recenzje i komunikaty dokumentujące działalność podkarpackich bibliotek.  

---

"Podkarpackie Studia Biblioteczne" to otwarte, elektroniczne czasopismo naukowe (recenzowane) poświęcone zagadnieniom z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i komunikacji. To platforma wymiany doświadczeń oraz publikowania rozważań teoretycznych dla bibliotekarzy, pracowników naukowych oraz innych osób zainteresowanych poruszaną tematyką z regionu Podkarpacia oraz całej Polski.  Czasopismo otrzymało 3 pkt wg aktualnego wykazu czasopism naukowych MNiSW

Naszą aspiracją jest dołączenie do grupy cenionych w środowisku bibliotekoznawczym czasopism, które warto czytać. I do których warto pisać. 

Czekamy na artykuły poświęcone w szczególności następującym zagadnieniom:

  • współczesna problematyka bibliotekarstwa polskiego i zagranicznego,
  • historia książki, bibliotek i piśmiennictwa (zwłaszcza z regionu Podkarpacia),
  • informacja naukowa i źródła informacji,
  • najnowsze trendy praktyki bibliotecznej i komunikacji naukowej,
  • w formie komunikatów - informacje, sprawozdania z życia bibliotek, konferencji, imprez bibliotecznych,
  • recenzje publikacji z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Czasopismo - jako jedno z niewielu periodyków naukowych w Polsce - dostępne jest również w formatach mobilnych.